18-12-12

Robbyaan I ?

Onzen Geliefden Koning, Bannie I, vorst van alle Bannilezen werd dezer dagen opgeschrikt door een boodschap vanuit Zijn edel blogstilleven. De dader(s), of zij die de dader(s) kennen - hoe schrijft men dat alweer voor een majestatisch meervoud? - gelieve zich kenbaar te maken op straffe van onkennelijkheid. Indien een en ander enkel het gevolg was van een kennelijken staat, is u dat alvast vergeven.

09-08-12

Waarde collega

Waarde collega

Mocht u per ongeluk toch op deze rare blog belanden, laat dan a.u.b. (via het aanklikken van de commentaren hieronder) een berichtje na om dit te bevestigen. (Eventueel uw mail?)
Groensels
Koning Bannie

26-11-11

WIST U DIT?

EEN WERELD VAN BEDROG: HET VRIJE WESTEN.

LEREN WE DAN NOOIT BIJ?

HET RECEPT VAN HERMAN GORING WERKT VANDAAG NOG PERFECT.

23-08-11

MAAK DE MENSEN BANG...

16-08-11

OOK U STEUNT DICTATUREN AL DECENNIA

15-08-11

NOG NOOIT GEZIEN OP AMERKAANSE SCHERMEN

14-08-11

JAPAN LOOG MAANDEN OVER FUKUSHIMA

12-08-11

U ZOU DE VS OOK HATEN ALS U DIT MOEST MEEMAKEN...

07-08-11

LAAT U MAAR DOEN...

06-08-11

WIJ REDDEN DE BANKEN... STOMMEKLOTEN ZIJN WE.

15-07-11

Natuurpunt: bezigheidstherapie of deel van de weerstand?


natuurpuntt.a.v. Vakantiejob-Natuurpunt...Lig er niet wakker van. (Dat is gelogen, hoe wakkerder hoe beter.)Noam Chomsky, Naomi Wolf, Howard Zinn, Chris Hedges, Daniel Dennett, Arundhati Roy, Richard Dawkins, Michael Moore, Sam Harris, Christopher Hitchens ,Naomi Klein e.v.a.

(Veel verwijzingen op de facebookpagina van onzen geliefden vorst.)

(Door op de gekleurde woorden te klikken, bereikt u de links.)Ook onzen Etienne vertelt meestal verstandige praat.En “They Call It Democracy” van Bruce Cockburn (tekst eronder)vat al heel veel samen...Goodnight.

Koning Bannie I

(En wikileaks...)05-07-11

DI RUPO TROPPO!

reactie vbPersmededelingGemeenschappelijk vakbondsfront zal aangekondigde ingrepen in overheidspensioenen bekampen

Het gemeenschappelijke front van de vakbonden van het overheidspersoneel, heeft met grote verwondering en afkeer kennis genomen van de persberichten die aangeven dat de formateur ingrepen in de overheidspensioenen zal voorstellen.
Volgens de persberichten zou het zowel gaan om de wijziging van de berekening van het pensioen op basis van de wedde gedurende de 10 laatste jaren, terwijl dat nu gebeurt op basis van de laatste 5 jaar, als om het op de helling plaatsen van de perequatie.
Het gemeenschappelijk front verwerpt deze manier van aanpakken. De perequatie van de overheidspensioenen gebeurt nu om de twee jaar. Als de uitgaven voor de overheidspensioenen toenemen, is dat vooral het gevolg van een toename van het aantal gepensioneerden. Blijkbaar wil men dat compenseren door het bedrag van de pensioenen te verminderen.
Dat komt gewoon neer op pure sociale afbraak.
Het wijzigen van de berekeningsmethode van de pensioenen komt neer op het in vraag stellen van het principe van het uitgesteld loon, dat aan de grondslag ligt van de overheidspensioenen: bij gelijke kwalificaties is het personeel in de overheidssector minder goed verloond dan zijn collega in het bedrijfsleven. Ook is het niet logisch dat men zou ingrijpen in de perequatie, terwijl men net ook voor de werknemerspensioenen alles in het werk stelt om te komen tot een welvaartskoppeling. Het is helemaal niet juist het voor te stellen alsof de openbare sector geniet van overdreven hoge voordelen of pensioenen.
De berekening van de overheidspensioenen moet dus verder gebeuren op basis van het loon in de laatste 5 jaar, zoals dat beter ook het geval zou zijn in de privé sector.
Het stelsel van de overheidspensioenen is een goede regeling. Niet de overheidspensioenen zijn te hoog, maar de wettelijke pensioenen van het algemeen werknemersstelsel zijn te laag. Dat wordt zelfs erkend op Europees niveau en kan je afleiden uit de statistieken; niet voor niets hebben gepensioneerden een groot armoederisico.
We vragen met aandrang dat men van politieke kant terug komt op die voorstellen.
De openbare sector wordt blijkbaar op alle fronten tegelijk aangevallen.
Spectaculaire verminderingen van werkingsmiddelen worden aangekondigd, overal in Europa, maar ook in ons land, waardoor de dienstverlening aan de burger in het gedrang zal komen. Op die zelfde manier worden onaanvaardbare verminderingen van de tewerkstelling aangekondigd, terwijl de recente ervaringen naar aanleiding van de crisis leert dat de openbare sector net toeliet de sociaal negatieve gevolgen van de economische crisis op te vangen. Hoe kan men komen tot een coherent sociaal en democratisch systeem, zonder sterke openbare sector? Blijkbaar wil men vandaag de openbare sector aanpakken als antwoord op de economische en andere problemen. Meer nog, uit de voorstellen zou ook blijken dat de index verder onder druk staat. Samen met problemen rond de pensioenen kan dat alleen maar leiden tot zware sociale conflicten.
Het gemeenschappelijk front roept de formateur op, de gewraakte en sociaal onrechtvaardige voorstellen te schrappen in z’n discussienota. Mocht bij de bekendmaking van de nota, dinsdag, blijken dat dit niet gebeurt, dan heeft het gemeenschappelijk front beslist, nu reeds een brede sensibiliseringcampagne bij het personeel in de openbare sector op te starten, om deze aanpak energiek aan te klagen en te bekampen.

Voor ACOD Chris Reniers
Voor CGSP Alain Lambert
Voor FCSOD Luc Hamelinck
Voor VSOA Jan Eyndels

02-07-11

KATHOLIEKE KERK - SCHIJTKERK!


wordt brightKatholieke kerk - schijtkerkDe katholieke kerk predikt in de ontwikkelingslanden onthouding als enige preventie voor aidsbesmetting en bestrijdt op veel van die plaatsen elke vorm van geboortebeperking. Het netto-gevolg is natuurlijk een AIDS-explosie die cynisch genoeg de onhoudbare bevolkingsexplosie wat tempert...Maar die zo heilige katholieke moraal die het condoom verbiedt en daarmee dood en ellende zaait, zegent vandaag het huwelijk van een prins die wetens en willens en al vele jaren een loopje neemt met zowat alle morele voorschriften van die hypocriete kerk, daarbij blijkbaar ook af en toe de tijd niet nemend om zo’n verboden condoom even aan te wenden.DE KATHOLIEKE KERK IS MET VOORSPRONG DE MEEST SCHIJNHEILIGE INSTELLING TER WERELD.VERWERP DIE BENDE HYPOCRIETEN!

WORD BRIGHT! WORDT BRIGHT!


01-07-11

Mónaco - Monáco


taalveesten nVLAAMSE REPORTERS ZONDER TAALGRENZENHet is dweilen met de kraan open.

Zelfs al zou ik nog de energie vinden om alle taalveesten te noteren...Op Radio 1 kon ik zonder permanent te luisteren tussen half zeven en half acht het volgende noteren.Ene Regine Vandekerckhove bracht verslag uit vanuit Monàco - Mónaco en wist te vertellen dat de Monegasken zeer
aanhangig zijn wat de monarchie betreft.In de studio opperde een soort vrije-radio-babbelaar dat men fluistert dat prins Albert wel eens homo zou kunnen zijn en dus weinig met vrouwen
‘aanheeft’...Een andere ‘reporter’ zal de Ronde van Frankrijk één dag vroeger
begingen...

De verloedering van de taal is een sluipend gif.

In een wereld waar elk woord van elke wet en elk contract door juristen en andere woordgoochelaars wordt omgebogen in het voordeel van de hoogste bieder, is het voor de heersende groepen extra nuttig dat de gemiddelde burger zo taalarm wordt, dat een kritische en echt begrijpende lezing quasi onmogelijk wordt gemaakt.

29-06-11

ONZE JONGENS BOMBARDEREN OM LEUGENS

An investigation by Amnesty International has failed to find evidence for these human rights violations and in many cases has discredited or cast doubt on them. It also found indications that on several occasions the rebels in Benghazi appeared to have knowingly made false claims or manufactured evidence.


false flag libiaDe gereputeerde Britse kwaliteitskrant The Independent meldde onlangs (24/06/2011) volgend belangwekkend gegeven.Een onderzoek van Amnesty International heeft geen aanwijzingen kunnen vinden voor schendingen van de mensenrechten (door Libië/Gaddafi tijdens de opstanden.) en heeft in vele gevallen die beweringen gediscrediteerd of toch in twijfel getrokken.

AM heeft ook aanwijzingen dat de rebellen verscheidene malen blijken bewust valse beweringen te hebben gedaan en bewijsmateriaal te hebben gefabriceerd.Lees ook eens Johann Hari’s artikel over de hypocrisie van het westen en de Nato.

Bedenk dat we via de Nato als Belgen medeverantwoordelijk zijn voor wat in Libië gebeurt en bijvoorbeeld ook in Congo kan blijven gebeuren.

GELUKKIG WORDEN?

The poet Samuel Taylor Coleridge said: “Happiness is a hound-dog in the sun. We’re not here to be happy, but to experience great and wonderful things.” You want to be happier? Then aim higher than being happy – make yourself useful.
(Gevonden bij J. Hari)

27-06-11

KAPITALISTISCH SCHRIKBEWIND VAN PINOCHET


pol pot communistischIn Cambodja start een proces tegen leiders van het regime van Pol Pot.

Men spreekt steeds van een communistisch schrikbewind.

Nog nooit hoorde ik het moorddadige dictatoriale regime van generaal Pinochet in Chili op onze nieuwszenders benoemen als een kapitalistisch schrikbewind.

Hoe komt dat?Het afslachten en martelen van tegenstanders maakt net zomin deel uit van de idealen van het communisme als van die van het kapitalisme, helaas wel veel te vaak van beider praktijken.Dat kapitalistische, door de VS gesteunde dictators miljoenen mensen doodden in de Filipijnen (Timor), vele Zuid- en Midden-Amerikaanse landen (El Salvador, Nicaragua, Chili, Ecuador, Colombia enz.), leidt er blijkbaar nooit toe te spreken van kapitalistische dictaturen.Duidelijk twee maten en twee gewichten.Ofwel spreekt men sec over het schrikbewind van Pol Pot,

ofwel vermeldt men bij Pinochet, Suharto, Mubarak etc. steeds het woord kapitalistisch.Toch maar logisch en billijk, niet?

21-06-11

BANG EN MOEDELOOS

12-06-11

MONSTER MOEDER THERESA

03-06-11

FOOLED AGAIN! AND AGAIN! AND AGAIN! AND AGAIN!


morelli bannieLibië -LondenIn de Radio 1 berichtgeving deze morgen...

Onze onvervaarde reporter ontmaskert het Libische regime: het wil de schijn ophouden dat het leven gewoon verder gaat...Dat men in Londen tijdens de Duitse bombardementen in WOII hetzelfde deed, wordt vandaag nog steeds geduid als een teken van merkwaardige moed en onverzettelijkheid tegen de vijand. Men hield de moed erin. Men zou het niet opgeven. British courage. Stiff upper lip...Onpartijdige berichtgeving?Waar is de vredesbeweging?

Zijn burgerslachtoffers in de door het regime nog gecontroleerde gebieden aanvaardbaar? En zo ja, hoeveel?Wordt wakker. Denk eens dieper na. Informeer u. Dit probleem is al eeuwen oud.Elementaire principes van oorlogspropaganda

bruikbaar in geval van koude, warme of lauwe oorlog...

Auteur: Anne Morelli / Nederlands - Paperback / 127 pagina's | Uitgeverij Epo | mei 2003 / bol.com prijs ¤ 10,00Beschrijving

Oorlogspropaganda is een essentiële bezigheid die misschien zo oud is als de mensheid zelf. Zeer overzichtelijk en duidelijk, van de Eerste Wereldoorlog tot de Balkanoorlog, toont Anne Morelli hoe de geesten gewonnen worden voor de oorlog, hoe de mentale sabels geslepen worden. Bepaalde vuistregels en methodes keren telkens terug. Morelli laat ze de revue passeren en legt telkens de link met de wereld van vandaag. Morelli: 'Ik ben geen futurologe, ik ben historica en ik beweer helemaal niet dat we vanuit het verleden perfect de toekomst kunnen voorspellen. Maar de analyse van de mechanismen van de oorlogspropaganda geeft ons de mogelijkheid ons in te beelden hoe de publieke opinie gekneed wordt en voorbereid op de komende oorlog van de VS tegen Irak.'Recensie(s)

NBD|Biblion recensie

'Het eerste slachtoffer van de oorlog, is de waarheid', zo luidt een oude uitspraak. Ook vandaag gaat deze stelling nog op, zo blijkt uit dit boek van een Belgische hoogleraar geschiedenis. Aan de hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis, beginnend bij de beide wereldoorlogen en doorlopend tot de oorlog in Kosovo (1999), laat zij de tien belangrijkste mechanismen zien die bij (oorlogs)propaganda optreden. Het kwaad wordt altijd gelegd bij de tegenpartij ('zij willen oorlog, zij begaan wreedheden'), terwijl het eigen goed wordt benadrukt ('wij streven naar vrede', als er door ons al veel slachtoffers vallen, dan gebeurt dat door een 'misverstand' of een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden'). Duidelijk wordt dat de propagandatechnieken weliswaar steeds verfijnder worden, maar niet wezenlijk van karakter veranderen. Ook met het oog op eigentijdse conflicten (Irak) een waardevolle inkijk in propaganda en manipulatie van de media. De conclusie kan niet anders luiden dan het aan Voltaire ontleende: 'we moeten systematisch aan alles twijfelen'.02-06-11

DECENNIA SMEERLAPPERIJ

27-05-11

OPROEP


GRAF VREDESBEWEGINGDRINGENDE OPROEPWIE KAN MIJ ZEGGEN

WAAR HET GRAF LIGT

VAN DE VREDESBEWEGING?

24-05-11

CHOMSKY IN AMSTERDAM (MAART 2011- NEDERLANDS ONDERTITELD)

WAAR IS DE VREDESBEWEGING?


GRAF VREDESBEWEGINGDRINGENDE OPROEPWIE KAN MIJ ZEGGEN

WAAR HET GRAF LIGT

VAN DE VREDESBEWEGING?

23-05-11

DE VS... EN WIJ???

CHOMSKY IN AMSTERDAM MAART 2011 MET ONDERTITELS

21-05-11

9/11 1973 (CHILI) ...

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende