12-09-10

7de Dag DOM OF LUI OF BEIDE ?


onzin 911 7de dag“Onze grootste vrees was:

als die torens beginnen te vallen.”


(Gehoord zondag 12/11/2010 De Zevende Dag.)George Bush herinnerde zich ooit beelden van het eerste vliegtuig op TV te hebben gezien, en zich de bedenking te hebben gemaakt dat het wel een slechte piloot was...

Bij de melding van de tweede crash, besefte hij dat het ernstiger was... Dat zou hij gedacht hebben toen hij op bezoek was in een klasje van een lagere school... Nu was zo’n evolutie in zijn gedachten ONMOGELIJK. De beelden van de eerste crash waren zeker nergens op een TV te zien tot lang na de tweede crash!!!

Ofwel loog hij, wat we niet denken, ofwel fabuleerde hij erop los... Hij reconstrueerde na de feiten een (stoer) verhaal en geloofde zijn eigen wedersamenstelling misschien zelf ook... Het kan...De jonge man van de Vlerickschool en zijn collega deden nog straffer.

Toen er nog geen sprake was dat de torens zouden instorten, maakten die heren zich daar al bezorgd over... De visionairen van Vlerick!Laat me nu nog stellen dat die man misschien niet liegt, maar gewoon na die shock zijn herinneringen heeft wedersamengesteld met behulp van wat hij achteraf vernam...Maar dat daar totaal geen haan, ook geen journalistieke, naar kraait...Nog steeds blijft ook onze nationale omroep de totaal achterhaalde onzin van de eerste weken en maanden klakkeloos herhalen.De twee torens vielen NIET door de vliegtuigen, NIET door de brand die erop volgde, maar door een gecontroleerde sloping met explosieven.Het Pentagon werd NIET door een vliegtuig getroffen, maar door een variant op een drone of een kruisraket.Deze feiten zijn blijkbaar totaal taboe?Zelfs zonder de talloze wetenschappelijke vaststellingen is perfect aan te tonen dat de officiële versie onjuist is.De torens stortten in met de snelheid van de vrije val (9,81 m/s2).

De lachwekkende pannekoekentheorie zou, zelfs indien die op miraculeuze wijze zo perfect symmetrisch was gebeurd, vanwege de onderbrekingen bij het impact van elke opeenvolgende vloer meer dan twee keer zo lang hebben geduurd.Het gat in het Pentagon is totaal niet te rijmen met de impact van een lijnvliegtuig en een totale verpulvering van vliegtuig, titanium-straalmotoren incluis, is gewoon onmogelijk.Maar wat baten kaars en bril voor....Collectieve verdringing maakt de wereld ziek.

De commentaren zijn gesloten.