04-12-10

WEERZINWEKKENDE ONZIN

weerzinwekkend

WEERZINWEKKEND

Een waarlijk weerzinwekkend item vervuilde nu al meermaals de een- en CANVAS-nieuwsberichten.
Hoe bestaat het dat onze officiële omroep zich leent om mee te spelen in een totaal idiote en laag-bij-de-grondse tactiek van bepaalde overheidsdiensten.

Het officieel beoogde resultaat mag dan nog enige merites hebben, maar de feitelijke gevolgen zijn echt van een schandelijke laagheid.

De campagne steunt op het schrik aanjagen opdat ‘men’ de stoepen sneeuwvrij zou houden.
Hoed af voor de mensen die uit solidariteit spontaan de sneeuw ruimen.

Maar hoeveel echt brave en verschrikte burgers worden hier niet nodeloos verontrust?

Als er iemand over uw besneeuwde stoep uitglijdt, kunt u tot fabuleuze schadevergoedingen worden veroordeeld!
De wet verplicht u, brave burger, op straffe van boetes de voetpaden te ruimen!

Zijn die dames en heren dan werkelijk totaal wereldvreemd en schaamteloos?

Wat moet een hoogbejaarde of een gehandicapte dan doen?
Iemand inhuren?
Zullen de overheidsdiensten controleurs rondsturen en evaluatiecomissies oprichten om burger per burger te bepalen of er ontheffingsgronden voor sneeuwruimerij zijn?

Wat moet iemand doen die zich enige tijd in het buitenland bevindt?
Vooraf een sneeuwruimcontract afsluiten?

Het weer, sneeuw dus ook, is soms zeer plaatselijk verschillend.
Zal men een netwerk van officieel beëdigde sneeuwspotters per wijk of per straat organiseren om de frequentie van de vlagen te registreren?

Dat zou dan wel nodig zijn om te bepalen of de brave borst die voor het slapengaan zijn stoep nog eens een extra beurt gaf, wel degelijk ‘s morgens voor een reglementair vastgesteld uur uit de veren was om de ‘s nachts gevallen sneeuw opnieuw te verwijderen?
En wie overdag op het werk is, heeft allicht ook een contract met een sneeuwruimer nodig,?

Wie wordt geacht de sneeuw te (kunnen) ruimen?
Organiseren we op geregelde tijdstippen medische keuringen?

Waar moet men ruimen? In de hemel,op de aarde en op alle plaatsen?
Wanneer moet men ruimen? Altijd en overal?
Hoe vaak moet men ruimen? Minstens eens per dag en niet alleen rond Pasen?

Ik weet van oudere vrouwtjes die bij dergelijke nieuwsberichten nachten geen oog meer dicht doen.
Als ze geluk hebben kunnen ze een familielid of een buur aanklampen en hopen dat na dat werk van barmhartigheid de sneeuw lang genoeg wegblijft tot de Samaritaan weer beschikbaar is.
Als ze geen steun vinden, moeten ze misschien de klusjesdienst van het OCMW opbellen?

Het is gewoon degoutant hoe er met de koude voeten van de brave burgers wordt gespeeld.

Als de publieke voetpaden, die door de gemeente aan de plaatselijke middenstanders zelfs (meestal gratis) worden uitbesteed ter exploitatie om er prondelmarkten en andere winstgevende activiteiten op te organiseren, besneeuwd zijn, dan is het aan die gemeente om vast te stellen waar er moet geveegd worden en dat dan ZELF te doen.

En ik durf er een paar ton strooizout op te verwedden dat plotsklaps heel wat minder plaatsen zo nodig zullen moeten worden vrijgemaakt.

Misbruik maken van de braafheid en inspelen op de angsten van gewone burgers is beneden alle peil, maar natuurlijk o zoveel gemakkelijker. WEERZINWEKKEND.

De commentaren zijn gesloten.