03-06-11

FOOLED AGAIN! AND AGAIN! AND AGAIN! AND AGAIN!


morelli bannieLibië -LondenIn de Radio 1 berichtgeving deze morgen...

Onze onvervaarde reporter ontmaskert het Libische regime: het wil de schijn ophouden dat het leven gewoon verder gaat...Dat men in Londen tijdens de Duitse bombardementen in WOII hetzelfde deed, wordt vandaag nog steeds geduid als een teken van merkwaardige moed en onverzettelijkheid tegen de vijand. Men hield de moed erin. Men zou het niet opgeven. British courage. Stiff upper lip...Onpartijdige berichtgeving?Waar is de vredesbeweging?

Zijn burgerslachtoffers in de door het regime nog gecontroleerde gebieden aanvaardbaar? En zo ja, hoeveel?Wordt wakker. Denk eens dieper na. Informeer u. Dit probleem is al eeuwen oud.Elementaire principes van oorlogspropaganda

bruikbaar in geval van koude, warme of lauwe oorlog...

Auteur: Anne Morelli / Nederlands - Paperback / 127 pagina's | Uitgeverij Epo | mei 2003 / bol.com prijs ¤ 10,00Beschrijving

Oorlogspropaganda is een essentiële bezigheid die misschien zo oud is als de mensheid zelf. Zeer overzichtelijk en duidelijk, van de Eerste Wereldoorlog tot de Balkanoorlog, toont Anne Morelli hoe de geesten gewonnen worden voor de oorlog, hoe de mentale sabels geslepen worden. Bepaalde vuistregels en methodes keren telkens terug. Morelli laat ze de revue passeren en legt telkens de link met de wereld van vandaag. Morelli: 'Ik ben geen futurologe, ik ben historica en ik beweer helemaal niet dat we vanuit het verleden perfect de toekomst kunnen voorspellen. Maar de analyse van de mechanismen van de oorlogspropaganda geeft ons de mogelijkheid ons in te beelden hoe de publieke opinie gekneed wordt en voorbereid op de komende oorlog van de VS tegen Irak.'Recensie(s)

NBD|Biblion recensie

'Het eerste slachtoffer van de oorlog, is de waarheid', zo luidt een oude uitspraak. Ook vandaag gaat deze stelling nog op, zo blijkt uit dit boek van een Belgische hoogleraar geschiedenis. Aan de hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis, beginnend bij de beide wereldoorlogen en doorlopend tot de oorlog in Kosovo (1999), laat zij de tien belangrijkste mechanismen zien die bij (oorlogs)propaganda optreden. Het kwaad wordt altijd gelegd bij de tegenpartij ('zij willen oorlog, zij begaan wreedheden'), terwijl het eigen goed wordt benadrukt ('wij streven naar vrede', als er door ons al veel slachtoffers vallen, dan gebeurt dat door een 'misverstand' of een 'ongelukkige samenloop van omstandigheden'). Duidelijk wordt dat de propagandatechnieken weliswaar steeds verfijnder worden, maar niet wezenlijk van karakter veranderen. Ook met het oog op eigentijdse conflicten (Irak) een waardevolle inkijk in propaganda en manipulatie van de media. De conclusie kan niet anders luiden dan het aan Voltaire ontleende: 'we moeten systematisch aan alles twijfelen'.De commentaren zijn gesloten.